Paveiktie darbi

Ķiršu ielas seguma izbūve. Kandava.

Peldbaseina rekonstrukcija Daigones ielā. Kandava.

Ietvju un laukumu izbūve brīvdabas estradē „Ozolāji”. Kandava.

Abavas tilta seguma rekonstrukcija. Kandava.

Dzirnavu ielas rekonstrukcija. Matkule.

Autoceļa A10 caurteku galu rekonstrukcija. Rīga-Ventspils šoseja 92-115 km.

Rekonstrukcijas darbi Zemītes un Jelgavas ielā. Kandava

Satiksmes drošibas uzlabošana Zemītes ielā. Kandava.

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu remonts un renovācija Valteru ielā. Kandava.

Stāvlaukuma rekonstrukcija Kūrorta ielā 1. Kandava.

Stāvlaukuma izbūve restorānam „Terase”. Pūre.

Ietves un atpūtas zonas rekonstrukcija Valteru ielā 6. Kandava.

Represēto piemiņas vieta „Akmens stāsti” izbūves darbi. Kandava.

Viesnīcas iekšpagalama un atbalstsienas rekonstrukcija Lielajā ielā. Kandava.

Ēkas demontāžas darbi Ventspils ielā. Sabile.

Satiksmes drošības uzlabošana Pūzurgravas ielā. Kandava.

Peldvietas un atpūtas zonas izbūve pie Teteriņa ezera. Kandava.

Vides mākslas objekta „Atvars” izveide. Kandava.

Priežu ielas rekonstrukcija. Kandava.

Draudzības ielas rekonstrukcija. Vāne.

Zīļu ielas bruģa seguma rekonstrukcija. Kandava.

Skvēra labiekārtošana Kūrorta ielā. Kandava.

Bruņinieku pils maketa izbūve. Kandava.

Laukakmens bruģa seguma izbūve Dārza ielā. Kandava.

Satiksmes drošibas uzlabošana Talsu ielā. Kandava.

Kandavas novada autoceļa Nr.1 rekonstrukcija.

Ietvju rekonstrukcija Lielajā ielā. Kandava.

Satiksmes drošības uzlabošana Rūmenes ielā. Kandava.

Ēkas rekonstrukcija Lielajā ielā. Kandava.

Zīļu ielas seguma rekonstrukcija. Kandava.

Ietves un atbalstsienas rekonstrukcija Lielajā ielā. Kandava.

Ietves izbūve Ķiršu ielā. Kandava.

Ēdnīcas demontāža Kūrorta ielā 1a. Kandava.